بعضی از جاده های جهان به دلیل ویژگی خاص، یعنی شیب تند و هم اینکه پیچای تند و پشت سر هم تصاویر هیجان انگیزی رو بوجود آورده ان.هممون در زندگی با جاده های پر پیچ و خم بسیاری مواجه هستیم که رانندگی در اونا به دلیل شیبای تند و تیز خطرناک احساس می شه.

پر پیچ و خم ترین جاده های جهان

چیجوری سلامت روحی خود رو افزایش بدیم؟

هدف از زندگی چیه و واسه چه هدفی باید زندگی کنین؟

بازنشر باشگاه خبرنگاران جاده جهانگردی

Categories:متفرقه
Published on :Posted on