سالمندان پس از سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی دیگه کار کردن رو کنار می ذارن و چند سالی رو به استراحت می گذرونن چون در این سن و سال دیگه توان کار و شوق و اشتیاق اون به مانند جوونی وجود نداره.

“هرمن گلدمن” پیرمرد ۱۰۱ ساله آلمانیه که برخلاف دیگه سالمندان بازم پرکار و تلاشه. اون که آخر این هفته وارد ۱۰۱ سالگی می شه از سال ۱۹۴۱ تو یه کارگاه تعمیر لوستر کار می کنه و قصد بازنشستگی هم نداره.

پیرمرد

این مرد که حالا ۷۳ ساله س هر روز صبح به کارگاه میاد میگه:”کار به من دلیلی واسه زندگی میده و هر روز صبح به امید یه روز کاری خوب از خواب بیدار میشم.” این مرد در هر هفته ۴ روز به کارگاه میاد و تموم وقت کار می کنه.

این مرد قبل از این در ارتش حضور داشته اما از سال ۱۹۴۱ تا به امروز درون مغازه کار می کنه و حتی در دوره ای مدیریت اون رو بردوش داشته ولی الان بهتر می دونه درون کارگاه به تعمیر بپردازه تا مغزش بیشتر کار کنه.

این مرد حالا به عنوان یه پیرمرد پرتلاش شناخته می شه و همکارانش از اون به عنوان بهترین الگوی کاری یاد می کنن و اون رو کسی می دونن که عاشق شغلشه.

باشگاه خبرنگاران

Categories:متفرقه
Published on :Posted on