هخامنشیان

کوروش بزرگ

اشکانیان

دوره اساطیری

غزنویان

سلجوقیان

تیموریان

صفویه

پرچم شاه اسماعیل صفوی

شاه طهماسب

افشاریان

نادرشاه افشار

زندیه

قاجاریه

پرچم محمد شاه قاجار

ناصر الدین شاه

پهلوی

جمهوری اسلامی

 

جمع آوری: آلامتو

 

سلجوقیان سلسله سلجوقیان سلسله صفویه سلسله غزنویان سلسله قاجاریه سلسله هخامنشیان سلسله پهلوی صفویه غزنویان قاجاریه

Categories:متفرقه
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *