شما در جدول زیر می تونین محبوبترین و پرفروشترین تبلتا در بازار ایران رو ببینین. تقریبا ترتیب چیدمان تبلتا در این جدول برحسب اندازه فروش اوناس.

مدل – برند

قیمت

Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-“۹.۷

۲,۹۹۹,۰۰۰

Apple-Ipad4-WiFi-32G-“۹.۷

۱,۹۹۹,۰۰۰

Apple-Ipad-mini-WiFi-4G-16-512M-“۷.۹

۱,۶۵۹,۰۰۰

Apple-Ipad-mini-WiFi-16-512M-“۷.۹

۱,۲۹۹,۰۰۰

Asus-Google-Nexus7-32-1G-“۷-۳G

۱,۰۹۰,۰۰۰

ASUS-Fonepad-32-1G-“۷

۹۵۹,۰۰۰

ASUS-Memopad-8-1G-“۷

۵۴۹,۰۰۰

Asus-PadFone2-32-2G-“۱۰.۱

۲۴۵۰۰۰۰

Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16-2G-“۸

۱۵۹۰۰۰۰

SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-32-2G-“۱۰.۱

۲۱۶۰۰۰۰

باشگاه خبرنگاران قیمت روز تبلت

Categories:متفرقه
Published on :Posted on