معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به وضعیت انتخاب رشته و دانشگاه ۵۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ نفر اول آزمون سراسری، گفت: طبق این بررسیا ۹۸ درصد از برگزیدگان گروه ریاضی دانشگاه های تهران و شریف رو واسه ادامه تحصیل انتخاب کردن.

 

دکتر سید حسن حسینی در جواب به خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت انتخاب رشته ۵۰۰ نفر برتر آزمون سراسری اضافه کرد: رشته ریاضی ۴۵ درصد رشته مهندسی الکترونیک، ۱۲ درصد مهندسی عمران، ۲۶ درصد مهندسی مکانیک و ۹ درصد مهندسی کامپیوتر رو انتخاب کردن.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه درصد کمی از این تعداد رشته های هوافضا، مهندسی شیمی و صنایع رو انتخاب کردن، گفت: از بین ۵۰۰ نفر برتر این رشته ۶۸ درصد دانشگاه صنعتی شریف و ۲۹ درصد دانشگاه تهران رو انتخاب کردن. دانشگاه های شیراز، صنعت نفت و صنعتی امیرکبیر رو انتخاب کردن.

انتخاب رشته ۵۰۰ نفر اول کنکور در گروه ریاضی

رشته انتخابیدرصد انتخاب
مهندسی الکترونیک۴۵
مهندسی عمران۱۲
مهندسی کامپیوتر۹
مهندسی مکانیک۲۶

حسینی با بیان اینکه دانشگاه علم و صنعت جزء دانشگاه های انتخابی ۵۰۰ نفر اول آزمون سراسری گروه علوم ریاضی نبوده، ادامه داد: ۹۰ درصد از این تعداد دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران رو انتخاب کردن.

 

دانشگاههای انتخابی برترینای کنکور ریاضی

دانشگاه انتخابیدرصد انتخاب
صنعتی شریف۶۸
تهران۲۹
علم و صنعت۰

 ایشون با اشاره به وضعیت ۵۰۰ نفر برتر در گروه علوم تجربی گفت: ۷۵ درصد این تعداد رشته پزشکی، ۲۲ درصد رشته دندونپزشکی و ۳ درصد زیست شناسی رو انتخاب کردن. رشته های شیمی و داروسازی جز انتخابای این تعداد از پذیرفته شدگان نیستش.

رشته های انتخابی برترینای کنکور تجربی

رشته انتخابیدرصد انتخاب
پزشکی۷۵
دندونپزشکی۲۲
زیست۳
شیمی۰

این مقام مسئول با اشاره به انتخاب۲۲ درصدی این تعداد در رشته دندونپزشکی خاطر نشون کرد: این ۲۲ درصد آدمایی بودن که می تونستن رشته پزشکی رو انتخاب کنن ولی انتخاب اول اونا دندونپزشکی بوده.

حسینی با اشاره به دانشگاه های انتخابی این تعداد برگزیده ادامه داد: ۴۷ درصد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۳ درصد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۰ درصد علوم پزشکی شیراز، ۷ درصد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۴ درصد علوم پزشکی تبریز، یه درصد دانشگاه یزد و ۵ درصد دانشگاه مشهد پذیرفته شدن.

 

 

وضعیت دانشگاه های انتخابی برترینای کنکور ۹۰

دانشگاه انتخابیدرصد انتخاب
علوم پزشکی تهران۴۷
علوم پزشکی شهید بهشتی۲۳
علوم پزشکی شیراز۱۰
علوم پزشکی اصفهان۷
علوم پزشکی تبریز۴
علوم پزشکی یزد۱
علوم پزشکی مشهد۵

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به انتخابهای ۳۰۰ نفر برتر علوم انسانی به مهر گفت: از این تعداد ۶۱ درصد رشته حقوق، ۱۹ درصد روانشناسی و رشته های فلسفه و زبون و ادبیات فارسی هر کدوم یکی درصد این رشته رو انتخاب کردن.

وضعیت انتخاب رشته ۳۰۰ نفر اول انسانی

رشته انتخابیدرصد انتخاب
حقوق۶۱
روانشناسی۱۹
فلسفه۱
زبون و ادبیات فارسی۱

به گفته ایشون، ۳۰ درصد از این تعداد دانشگاه شهید بهشتی، ۲۹ درصد دانشگاه تهران، ۱۳ درصد دانشگاه علامه طباطبایی، ۶ درصد دانشگاه اصفهان، ۵ درصد دانشگاه فردوسی مشهد، ۲ درصد دانشگاه الزهرا، ۴ درصد دانشگاه شیراز، ۳ درصد دانشگاه صنعت نفت رو واسه ادامه تحصیل انتخاب کردن. این وسط دانشگاه بین المللی امام خمینی جز انتخابهای ۳۰۰ نفر برتر گروه علوم انسانی نیستش.

انسانیا کدوم دانشگاهها رو انتخاب کردن

دانشگاه انتخابیدرصد انتخاب
شهید بهشتی۳۰
تهران۲۹
علامه طباطبایی۱۳
اصفهان۶
فردوسی مشهد۵
الزهرا۲
شیراز۴
صنعت نفت۳
امام خمینی۰

حسینی با اشاره به وضعیت ۱۰۰ نفر برتر گروه هنر آزمون سراسری اعلام کرد: از بین ۱۰۰ نفر برتر گروه هنر آزمون سراسری ۴۰ درصد رشته عکاسی، ۲۸ درصد رشته رشته سینما، ۱۶ درصد صنایع دستی و ۱۰ درصد رشته چاپ رو واسه ادامه تحصیل انتخاب کردن.

وضعیت انتخاب رشته ۱۰۰ نفر برتر کنکور هنر

رشته انتخابیدرصد انتخاب
عکاسی۴۰
سینما۲۸
صنایع دستی۱۶
چاپ۱۰

ایشون اضافه کرد: ۷۶ درصد از این تعداد دانشگاه هنر، ۳ درصد دانشگاه الزهرا و ۲۰ درصد دانشگاه هنرهای قشنگتر رو انتخاب کردن. یه درصد از این تعداد دانشگاه هنر اصفهان رو انتخاب کردن.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه با مطالعه ۱۰۰ نفر برتر این آزمون تعداد دانشگاه های نخبه خیز بیشتر می شه، ادامه داد: از ۱۰۰ نفر برتر آزمون سراسری در گروه ریاضی ۹۸ درصد دانشگاه صنعتی شریف رو انتخاب کردن و تنها ۲ درصد دانشگاه تهران رو به عنوان مرکز آموزشی انتخاب کردن.

حسینی اضافه کرد: از این تعداد ۷۱ درصد مهندسی برق، ۳ درصد مهندسی مکانیک، ۳ درصد مهندسی کامپیوتر و ۳ درصد مهندسی عمران رو انتخاب کردن. این اعداد نشون میده که با در نظر گرفتن ۱۰۰ نفر برتر ترکیب انتخاب رشته ها فرقی با انتخابهای ۵۰۰ نفر اول نمی کنه و بازم رشته مهندسی برق جز انتخابهای اول قرار داره.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه ۱۰۰ نفر برتر آزمون سراسری آدمایی هستن که مشمول حمایتای بنیاد ملی نخبگان می شن، گفت: بررسیا نشون داد که ۱۰۰ نفر برتر گروه ریاضی تنها دانشگاه های تهران و صنعتی شریف رو انتخاب کردن.

 

وضعیت ۵۰ نفر برتر گروه علوم تجربی

ایشون با اشاره به وضعیت انتخابهای ۵۰ نفر برتر گروه علوم تجربی آزمون سراسری توضیح داد: از این تعداد ۸۸ درصد رشته پزشکی، ۱۰ درصد دندونپزشکی و ۲ درصد رشته داروسازی رو انتخاب کردن.

حسینی ادامه داد: دانشگاه های انتخابی این تعداد شامل ۷۶ درصد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۰ درصد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۸ درصد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۲ درصد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه های علوم پزشکی گیلان و تبریز هر کدوم ۲ درصد می شه.

وضعیت ۵۰ نفر برتر آزمون سراسری گروه علوم انسانی

ایشون در ادامه به وضعیت ۵۰ نفر اول گروه علوم انسانی اشاره و اضافه کرد: از بین ۵۰ نفر برتر گروه علوم انسانی ۷۶ درصد رشته حقوق، ۶ درصد مشاوره و راهنمایی، ۶ درصد روانشناسی، ۶ درصد ادبیات فارسی و ۶ درصد حسابداری رو انتخاب کردن.

حسینی ادامه داد: از بین ۵۰ نفر برتر ۷۸ درصد دانشگاه تهران، ۲۰ درصد دانشگاه شهید بهشتی و ۲ درصد صنعت نفت رو انتخاب کردن.

بررسی ۲۰ نفر برتر گروه هنر آزمون سراسری

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به وضعیت ۲۰ نفر برتر گروه هنر گفت: از این تعداد ۴۷ درصد رشته عکاسی، ۲۴ درصد صنایع دستی و ۲۹ درصد رشته سینما رو انتخاب کردن که ۵۹ درصد اونا دانشگاه هنرهای قشنگتر و ۴۱ درصد دانشگاه تهران رو واسه ادامه تحصیل انتخاب کردن.

حسینی با تاکید بر اینکه این آمارها در حال تکمیل شدنه، خاطر نشون کرد: بررسی وضعیت برترینای آزمون سراسری در حال تکمیل شدنه که با کامل شدن این گزارش اطلاعات اون منتشر می شه.

 

بازنشر :

به نقل از :

خبرگزاری مهر

Categories:متفرقه
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *