لطف و مهربانی که پدر و مادر به بچه خود می کنن رو نمیشه با چیزی در این دنیا تعویض کرد. اونا حاضرن هرکاری واسه زندگی بچه خود بکنن و بعضی وقتا حتی از جون خود هم میگذرن.

یه چند وقت پیش در خیابونای پکن مردی دیده شد که به طور عجیبی در حال جمع کردن پول بود. اون یه لباس صفید به تن داشت که روی اون نوشته شده بود:”کیسه بوکس انسانی، ۱۰ یوآن واسه هر مشت” و در مقابل اون جعبه ای بود که مردم پولا رو درون اون می ریختند.

human-punching-bag

اول به نظر می رسید که این مرد در حال گدایی به سبکی جدیده اما در اصل اون بابایی مهربانه که مشغول جمع کردن پول واسه عمل فرزندشه. بچه اون مریضی خاصی داره و الان هم در بیمارستان منتظر رسیدن پول جراحیه.

اون در مقابل جعبه پولا آزمایشات فرزندش رو هم گذاشته که نشون از واقعیت حرف ایشون داره. اون به سختی تونسته یه نوبت عمل بگیره ولی واسه انجام شدن اون باید ۷۰۰ هزار یوآن پول به حساب بیمارستان واریز کنه.

“ژایا جون” به خبرنگاران گفت : « اول میخواستم به مردم التماس کنم اما این کار گدایانه و من قصد گدایی نداشتم به خاطر همین این راه رو انتخاب کردم تا مردم اگه دوست دارن در مقابل مشتی به بدن من کمکی کنن تا فرزندم زودتر خوب شه.»

بابایی که تبدیل به کیسه بکس شد

human-punching-bag2

عادات روزانه زنان چینی واسه زیبایی و جوون موندن

رکورد گینس صعود پله با سر

اخبار چین باشگاه خبرنگاران

Categories:متفرقه
Published on :Posted on