پایان نامه تعارضات زناشویی:پرخاشگری مستقیم

پایان نامه تعارضات زناشویی:پرخاشگری مستقیم

ژانویه 24, 2019 0 By unizob

پرخاشگری مستقیم
اگر چه افراد غیرجرأتمند از تعارضات اجتناب می کنند، کسانی که در وضعیت پرخاشگری مستقیم قرار دارند آنرا می پذیرند. یک پیام مستقیماً تهاجمی شخص دیگر را در یک راهی که او قرار گرفته است مواجه می سازد، و حتی او را هم شأن دریافت کننده می سازد.
بسیاری از پاسخ های پرخاشگرانه مستقیم نقطه خاصی را هدف می گیرند: “تو نمی فهمی درباره چی حرف میزنی”، “این یک کار احمقانه است”، “موضوع از چه قرار است؟”. سایر اشکال پرخاشگری مستقیم از پیام های غیرکلامی ناشی می شوند تا از کلام. تصور اینکه شیوه خصمانه ای برای بیان “چه شده است؟” آسان است. یا “من کمی صلح و آرامش نیاز دارم”. پرخاشگری کلامی ممکن است شما را در رسیدن به آنچه می خواهید در کوتاه مدت یاری نماید. فریاد “خفه شو” ممکن است فرد را از سخن گفتن بازدارد، و گفتن “خودت لایق آن هستی” ممکن است شما را از فشار حفظ کند؛ اما آسیبی که آنها به رابطه وارد می کنند هزینه بالاتر از ارزش آن دارد. پرخاشگری مستقیم می تواند پر از ضرر و زیان باشد، و در نتیجه برای رابطه ممکن است بسیار دیرپا و با دوام باشد(مایر[1]، 2004).

جدول 2-4 سبک های فردی تعارض
  غیر جرأتمندانه پرخاشگری مستقیم پرخاشگری منفعل غیر مستقیم جرأتمندانه
برخورد با دیگران من خوب نیستم،
تو خوب هستی
من خوب هستم،
تو خوب نیستی
من خوب هستم،
تو خوب نیستی
من خوب هستم،
تو خوب نیستی (اما باید تو فکر کنی که تو خوب هستی)
من خوب هستم،
تو خوب هستی
تصمیم گیری اجازه می داد دیگران برایش تصمیم بگیرند دیگران انتخاب کنند، آنها بلد هستند دیگران انتخاب کنند، دیگران اطلاع ندارند دیگران انتخاب کنند، دیگران اطلاع ندارند خودم انتخاب
می کنم
خودبسندگی پایین بالا یا پایین تصور می شود بالا اما اغلب پایین پایین یا بالا معمولا بالا
رفتار در موقعیت مشکل فرار دهنده بیدرنگ و فوری از بین رفتن احتمال حمله راهبردی، غیر مستقیم رویارویی مستقیم
پاسخ به دیگران بی احترامی، خطا، عصبانیت، ناکامی صدمه، دفاعی، تحقیر سردرگمی، ناکامی، احساس مداخله ناشناخته، تسلیم یا مقاومت احترام متقابل
الگوی موفقیت موفقیت شانسی یا دستگیری از دیگران برتری بر دیگران پیروزی با کنترل دیگران افزایش بی اطلاعی و اجابت و تسلیم دیگران تلاش برای راه حل
برد- برد

2-2-15-3 پرخاشگری منفعلانه
پرخاشگری منفعلانه از مفهوم مشابه خود پرخاشگری مستقیم بسیار ظریف تر است. این نوع پرخاشگری زمانی اتفاق می افتد که شخص پیام دهنده خصومت خود را به شیوه ای مخفی بیان کند. روانشناسی بنام جورج باچ رفتار معادل این اصطلاح را “دیوانگی کردن” می نامد و انواع متفاوتی از آن را معرفی نموده است(بچ[2] و گولدبرگ[3]، 1974). برای مثال “شبه سازش” نوعی وانمود به توافق کردن است (“من از الان به بعد سر وقت میام”) اما گرایشی برای ایجاد تغییر دیده نمی شود. “گناه کار ساختن” تلاش می کند کنترل را بر فرد و احساس مسئول بودن را در برای ایجاد تغییر مناسب در آن افزایش دهد. مثلا “من باید مطالعه می کردم ، ولی شما را به گردش خواهم برد”. “بذله گویی” استفاده از شوخی بعنوان یک اسلحه و مخفی نمودن شکایت در پشت آن ( “حس شوخ طبعیت کجا رفته است؟” ) وقتی شما سوژه و هدف هستید معمول است. “حکمرانی با چیزهای بی اهمیت” انجام کارهای بی اهمیت برای تحریک کردن شما بصورت دیوانه وار بجای روبرو کردن شما با شکایات شما: “فراموشی” برای فراموشی پیام های تلفنی، پخش موسیقی با صدای بسیار بلند، و غیره. “دریغ کننده” شریک خود را از طریق ممانعت وی از چیزهای ارزشمند مانند مهربانی، علاقه، یا شوخ طبعی تنبیه می نماید.
[1] – Meyer
[2] – Bach
[3] – Goldberg
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج