بدیش اینه لک قطره آهن، به رنگ قهوه ای و با چند بار شستشو به صورت نارنجی روی سطح پارچه باقی می موند. واسه پاک کردن اونا باید …

شاید واسه شمام پیش اومده باشه که هنگام دادن قطره آهن به کودک خود و جلوگیری کودک به دلیل مزه ناخوشایند اون، مقداری از اون روی لباس اون ریخته و با وجود تلاش در نابود کردن اون با مواد جور واجور مجبور به دور انداختن اون شده اید.

بدیش اینه لک قطره آهن، به رنگ قهوه ای و با چند بار شستشو به صورت نارنجی روی سطح پارچه باقی می موند.

لباس های به طور کامل نو و دوست داشتنی ای که با شستشو پاک نشده، ظاهر خود رو از دست داده و از روی زور و اینکه دیگه چاره ای نیس جای خود رو به لباس های جدید میدن و این مشکل تا دو سال ادامه داره.

ولی همیشه راه حلی واسه مسایل هست، راه حل این مشکل هم آب لیمواست.

۱-مقداری لیموی تازه یا آب لیمو رو روی لکه ریخته، با به کار گیری یقه شور نرم چند بار روی اون بکشین.

در عین حال هنوز ممکنه مقداری از لک به صورت کم رنگ روی لباس باقی بمونه.

۲-در این صورت مقداری لکه بر لباس روی اون ریخته و طبق دستور العمل روی قوطی عمل شستشو رو انجام بدین.

اگر بعد از این مرحله باز لکه به طور کامل برطرف نشده باشه، مالیدن آب لیمو و شستن لباس رو تکرار کنین و این کار رو تا پاک شدن کامل لکه ادامه بدید.

۳-اگر مقدار قطره اون قدر زیاد بوده که هنوز به طور کامل برطرف نشده، از لکه برهای دیگه استفاده کنین تا به نتیجه دلخواه رسیده، بتونین از لباس کودک دوباره استفاده کنین.

 

 

جمع آوری : آلامتو

Categories:متفرقه
Published on :Posted on