شکایت علی دایی از شرکت تویوتا با عکس العمل سخنگوی این کارخانه بزرگ مواجه شده.

 

 

 

 

 

شکایت دایی از شرکت تویوتا به دلیل عمل نکردن ایربگای خودروی دایی موقع تصادف گذشته ایشون بود. محمد دایی، داداش علی دایی گفته که خودروی تصادفی به تعمیرگاه ارسال نشده، پس می تونن ثابت کنن که هیچکدام از ۱۸ ایربگ اون در زمان تصادف عمل نکرده.

 

این در حالیه که بی بی سی گزارش داد:  یه سخنگوی شرکت تویوتا که نخواسته اسمش معلوم شه گفت: “باور نمی کنم که ایربگ ها کار نکرده باشن. خیلی سخته که در اینجور تصادفی سیستم ایر بگ کار نکنه. یه کلید روشن-خاموش روی این مدل از تویوتا گذاشته شده که شاید اون رو خاموش کرده بودن”.

 

با در نظر گرفتن چیزی که سخنگوی تویوتا گفته، این احتمال هست که  عمل نکردن ایربگا به وجود اومده بوسیله خاموش بودن کلید اونا باشه و در این صورت شرکت تویوتا در حادثه منتهی به آسیب دیدن دایی، شاید بی تقصیر هستش.

 

منبع:asriran.com

Categories:متفرقه
Published on :Posted on