پارک جنگلی قرق گرگان یکی از مراکز نگهداری گوزن در ایران هستش.

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

عکس گوزنپارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

پارک جنگلی قرق در گرگان / پارک گوزنا

عکس : ابوطالب ندری / خبرگزاری مهر

noindex

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *