دوره کامل جادوی سئو واقعا به شما کمک می کنه تا سئو سایت خود رو به صورت جادویی بهتر کنین و کار و کاسبی تون رو از این رو به اون رو کنین! در این دوره از ابتدایی ترین مباحث سئو تا بحثای تخصصی به طور کامل آموزش داده می شه.

با افتخار، تعداد شرکت کنندگان این دوره از ۲۰۰ نفر عبور کرد!

مشاهده نظرات شرکت کنندگان قبلی

وقتی صحبت از سئو می شه صحبت از درآمدهای فوق العاده بدون هزینه های بالای بازاریابیه!

اما به چه دلیل سئو می تونه یه کار و کاسبی رو به طور کامل از این رو به اون رو کنه اما همه از اون بهره مند نمی شن؟ جواب این سوال نیاز به تخصص بالا در بهینه سازی سایتا واسه موتورهای جستجو در زمان کنونیه.

سئو

شاید ۵ یا ۱۰ سال قبل نیاز به اینجور دانشی واسه سئو سایت نبود و این سطح از رقابت هم شکل نگرفته بود، اما اگه امروز در یافته های اولیه گوگل باشین دیگه مشکل مشتری و درآمد دارین!

در این دوره چی می آموزید؟

 

جلسه اول: مباحث مقدماتی سئو و اصطلاحات تخصصی

 • تعریف و معرفی سئو تخصصی
 • بررسی شکلای جور واجور سئو و متدای اون
 • معرفی متدای بومی سازی شده واسه سئو در ایران
 • معرفی متدای سئوی کلاه سیاه کلاه سفید و کلاه خاکستری
 • آشنایی با مبانی اولیه سئو
 • توضیح خلاصه چیزی که در این دوره می آموزیم
 • شروع کار با موتورای جستجو
 • آشنایی با ساختار و نگاه موتورای جستجو به سایتا
 • بررسی رفتار موتورای جستجو نسبت به شکلای جور واجور سایتا
 • توضیح روش ها و معیارای مهم مرتب سازی سایتا در موتورای جستجو
 • نگاه به دنیای وب از دید گوگل
 • تعریف عمیق سئو و اهمیت اون در کار و کاسبیای اینترنتی
 • معرفی و آشنایی با SEO: Search Engine Optimization
 • معرفی و آشنایی با HEO: Human Experience Optimization
 • معرفی و آشنایی با SEM: Search Engine Marketing
 • معرفی و آشنایی با SMO: Social Media Optimization
 • معرفی و آشنایی با SMM: Social Media Marketing
 • معرفی و آشنایی با PPC: Pay Per Click
 • معرفی و آشنایی با SERP: Search Engine Result Page
 • معرفی و آشنایی با UI: User Interface
 • UX: User Experience Keywords
 • معرفی و آشنایی با On Page SEO
 • معرفی و آشنایی با Off Page SEO
 • معرفی و آشنایی با Responsive Design
 • معرفی و آشنایی با Backlink
 • معرفی و آشنایی با Referring Domain
 • معرفی و آشنایی با OBL: Out Bound Link
 • معرفی و آشنایی با Internal Links
 • معرفی و آشنایی با External Links
 • معرفی و آشنایی با Anchor Text
 • معرفی و آشنایی با Meta Tag
 • معرفی و آشنایی با Heading Tag
 • معرفی و آشنایی با Link Building
 • معرفی و آشنایی با Content Marketing
 • معرفی و آشنایی با Wiki
 • معرفی و آشنایی با Web 2
 • معرفی و آشنایی با HTML
 • معرفی و آشنایی با HTTP
 • معرفی و آشنایی با HTTPS
 • معرفی و آشنایی با FTP
 • معرفی و آشنایی با Server Side
 • معرفی و آشنایی با Client Side
 • معرفی و آشنایی با Javascript
 • معرفی و آشنایی با AJAX
 • معرفی و آشنایی با CSS
 • معرفی و آشنایی با Title
 • معرفی و آشنایی با text to html ratio
 • معرفی و آشنایی با Meta Description
 • معرفی و آشنایی با Meta keyword
 • معرفی و آشنایی با Keyword Density
 • معرفی و آشنایی با Keyword Stuffing
 • معرفی و آشنایی با Over Optimization
 • معرفی و آشنایی با Crawler – Robot – Spider
 • معرفی و آشنایی با Follow Links
 • معرفی و آشنایی با NoFollow links
 • معرفی و آشنایی با Sitemap
 • معرفی و آشنایی با WebMaster Tools
 • معرفی و آشنایی با Google Analytics
 • معرفی و آشنایی با Impression
 • معرفی و آشنایی با CTR: Click Throw Rate
 • معرفی و آشنایی با Hit
 • معرفی و آشنایی با Visitor
 • معرفی و آشنایی با  Unique Visitor
 • معرفی و آشنایی با Alexa Rank
 • معرفی و آشنایی با Bounce Rate
 • معرفی و آشنایی با Google Page Rank
 • معرفی و آشنایی با Google Trend
 • معرفی و آشنایی با Google Keyword Planner
 • معرفی و آشنایی با Cache
 • معرفی و آشنایی با Personalized SERP
 • معرفی و آشنایی با White Hat SEO
 • معرفی و آشنایی با Black Hat SEO
 • معرفی و آشنایی با Gray Hat SEO
 • معرفی و آشنایی با Google Algorithm
 • معرفی و آشنایی با Query
 • معرفی و آشنایی با Traffic
 • معرفی و آشنایی با Alt Image
 • معرفی و آشنایی با Authority
 • معرفی و آشنایی با Blog comment backlink
 • معرفی و آشنایی با Directory Website
 • معرفی و آشنایی با Redirect
 • معرفی و آشنایی با Redirect Link
 • معرفی و آشنایی با Robots.txt
 • معرفی و آشنایی با صفحات ۴۰۴
 • معرفی و آشنایی با Crawl Error
 • معرفی و آشنایی با Ranking
 • معرفی و آشنایی با Reputation and Popularity
 • معرفی و آشنایی با Social Signal
 • معرفی و آشنایی با Social Network
 • معرفی و آشنایی با Guest Post
 • معرفی و آشنایی با Paid Link
 • معرفی و آشنایی با Forum Link
 • معرفی و آشنایی با Image Link
 • معرفی و آشنایی با SandBox
 • معرفی و آشنایی با Hidden Text
 • معرفی و آشنایی با Hidden link
 • معرفی و آشنایی با Domain name
 • معرفی و آشنایی با URL:Uniform Resource Identifier
 • معرفی و آشنایی با Stop Word
 • معرفی و آشنایی با PA: Page Authority
 • معرفی و آشنایی با DA: Domain Authority
 • معرفی و آشنایی با CMS
 • معرفی و آشنایی با Index
 • معرفی و آشنایی با Conversion
 • معرفی و آشنایی با Conversion Rate
 • معرفی و آشنایی با Spam
 • معرفی و آشنایی با Landing Page
 • معرفی و آشنایی با Link Exchange
 • معرفی و آشنایی با Link Farm
 • معرفی و آشنایی با Link Popularity
 • معرفی و آشنایی با Local Search
 • معرفی و آشنایی با Organic Listings
 • معرفی و آشنایی با Paid Listings

 

جلسه دوم: هاست، دامنه و اهمیت سرعت بالای سایت

 • چقدر انتخاب دامنه مناسب در سئو تاثیر داره
 • پسوند دامنه چقدر مهمه
 • دامنه خود رو چیجوری و چند ساله ثبت کنیم
 • دامنه های رایگان و سئو…
 • عمر دامنه از نگاه گوگل چیجوری محاسبه می شه
 • اطلاعات WHOIS در سئو مهمه؟
 • دامنه ir و com و تاثیر اون در سئو
 • تاثیر مستقیم Targeting در سئو
 • تاثیر کلمات کلیدی و دامنه های فارسی در سئو
 • چیجوری WHOIS دامنه رو انتخاب کنیم
 • یه دامنه خوب واسه سئو چه مشخصاتی داره
 • Exact Match Domain و تاثیر اون در سئو
 • Exact Match Keywords و تاثیر درسئو
 • تاثیر دامنه در بهبود سئوی محلی
 • مشکلات دامنه ir در زمان سئو سایت
 • مشکلات

 • چه کارایی باید قبل از ثبت یه دامنه و سئو اون انجام بدیم
 • معرفی ابزارای بررسی دامنه مناسب واسه سئو
 • WHOIS و همه چند تا نکته مهم اون درسئو
 • بررسی معیارای DA و PR و اهمیت اون در سئو
 • سئو چند دامنه ای و مستر دامنه ها
 • SSL  و اثر اون در سئو
 • چه نوع SSL  واسه سئو به درد بخور یا مضره
 • سئو در دامنه و زیر دامنه
 • رابطه سئوی بلاگ با سایت
 • تاثیر بسیار مهم فضای میزبانی در سئو
 • تحلیل و بررسی انتخاب فضای میزبانی مناسب
 • متدای پیدا کردن فضای میزبانی مناسب واسه سئو
 • تاثیر هاست ابری و شکلای جور واجور هاست در سئو
 • Uptime و معرفی ابزارای اون
 • معرفی مباحث Ping و DNS  و Name Serverا و تنظیم دقیق اونا
 • CDN و تعریف کامل تکنولوژی انتقال دیتا
 • فعال سازی CDN چه اثری به سئوی سایت داره
 • بررسی سرویسای CDN معروف دنیا
 • بررسی و تحلیل حملات سایبری و جلوگیری از اونا

 

جلسه سوم: انتخاب پورتال، بررسی وردپرس در سئو و کلمات کلیدی مناسب

 • معرفی شکلای جور واجور CMS و تاثیر اون در سئو
 • روشای تشخیص CMS خوب واسه سئو
 • چند تا نکته مهم در سئوی پورتالای اختصاصی
 • بررسی سئو و وردپرس
 • آَشنایی با تگای عنوان سایت
 • معرفی تگای متا و تاثیر اون د ر سئو
 • اهمیت بسیار بالای صفحه اصلی و تنظیم دقیق سئو اون
 • معرفی تگای Page Navigation و تاثیر اون در سئو
 • معرفی تگهای رد کرامپ و تاثیر اون در سئو
 • تنظیم و پیکر بندی سایت قبل از شروع عملیات سئو
 • بررسی چگونگی نگاه گوگل به یه سایت قبل از شروع عملیات سئو
 • اهمیت بلاگ و پیکر بندی اون
 • تنظیم لینکای سئو دوستانه یا Seo Friendly
 • تنظیم پیکر بندی فایل .htaccess
 • تنظیم پیکر بندی  فایل Robots.txt
 • فعال سازی افزونه Yoastseo واسه وردپرس
 • تنظیم و پیکربندی افزونه کامل Yoastseo واسه وردپرس
 • آموزش نوشتن یه مطلب کامل براساس استاندارای Yoastseo
 • رفع خطاهای Yoastseo واسه مطالب
 • آموزش روش درست کار با افزونه Yoastseo درهنگام کار با محتوای سایت
 • فعال سازی تکنولوژی gzip و متدای دیگه افزایش سرعت سایت
 • مقایسه وردپرس با شکلای جور واجور دیگه پورتالا از نظر سئو
 • آموزش کامل ساخت sitemap و خودکار سازی اون
 • آموزش فعال سازی sitemap ایندکسا و توضیحات کامل اون
 • آموزش کامل همه تگای sitemap و تاثیر اون در سئو
 • چگونگی انتخاب کلمات کلیدی مناسب واسه سئو
 • معرفی متدای انتخاب کلید واژه به صورت تخصصی
 • روش پیدا کردن کلماتی که مشتریان شما جستجو می کنن
 • تحلیل و بررسی رقبا و امتحان اندازه سئوی اونا در امتحان رقابتی
 • معرفی چهار وسیله فوق العاده واسه انتخاب کلمات کلیدی مناسب
 • آموزش روش پیش بینی کلمات کلیدی با جستجوی بالا در آینده
 • آموزش روش پیدا کردن کلمات کلیدی که رقبا روی اونا کار می کنن
 • Long Tail Keywords و تاثیر اون در سئو دراز مدت
 • چگونگی طراحی روش هدف دار واسه انتخاب کلمات کلیدی
 • لیست کردن پایانی کلمات کلیدی با به کار گیری متریکای گوگل
 • فیلتر کردن یا غربال کردن پایانی کلمات براساس بررسی رفتار مخاطبین

 

جلسه چهارم: شبکه های اجتماعی و تنظیمات تخصصی فضای میزبانی

 • معرفی و پیکر بندی صفحه خطاهای سایت
 • چگونگی طراحی و فعال سازی صفحات خطای اختصاصی
 • تحلیل و بررسی صفحات خطای بزرگ سایتای ایرونی
 • اهمیت بالای کش سایت و معرفی روشای فعال سازی اون
 • بهبود سئو سایت با پیکر بندی کش تخصصی
 • به کار گیری کدای فعال سازی کش سایت و افزایش قابل توجه سرعت سایت
 • پیکر بندی کامل فایل htaccess. واسه جلوگیری از تولید محتوای تکراری
 • مدیریت صفحات حذف شده سایت
 • رفع خطاهای سایت با به کار گیری فایل .htaccess
 • بررسی خطاهایی که باید رفع شن و خطاهایی که باید بمونن
 • افزایش امنیت سایت با کد نویسی در .htaccess
 • افزایش سرعت سایت با کد نویسی در .htaccess
 • شروع به کار در شبکه های اجتماعی جهت بهبود سئو
 • معرفی شکلای جور واجور حسابای شبکه های اجتماعی و ایجاد اون
 • چگونگی ایجاد ریلیشن در شبکه های اجتماعی
 • روش درست ساخت صفحات تجاری در شبکه های اجتماعی
 • معرفی شبکه های اجتماعی به درد بخور واسه سئو
 • تاثیر انتشار ویدیو در شبکه های اجتماعی واسه سئو
 • چگونگی فعالیت درست در شبکه های اجتماعی واسه بهبود سئو
 • روشای ایجاد social signal واسه افزایش Popularity و بهبود سئو
 • چگونگی افزایش اشتراک گذاری مطالب درشبکهای اجتماعی
 • معرفی ابزارای خودکار سازی شبکه های اجتماعی و چگونگی کار با اونا
 • معرفی ابزارای بررسی سوشیال سیگنال رقبا و دریافت آمار دقیق
 • روش کار با شبکه های اجتماعی ویدئویی واسه بهبود قابل توجه سئو

 

جلسه پنجم: چگونگی تولید، بازاریابی و طراحی روشای هدف دار تولید محتوا

 • تحلیل نگاه گوگل به تولید محتوا درسایتا
 • محتوا پادشاه س معنیش چیه
 • بررسی و تحلیل اهمیت محتوا به موارد دیگه در سئو
 • تفاوتای تولید محتوا در زبون فارسی
 • بررسی متدایی در تولید محتوا که فقط در زبون فارسی کار می کنه
 • اهمیت طراحی قالب و تولید محتوا
 • اهمیت انتخاب تیتر مناسب در تولید محتوا
 • چقدر میشه محتوا رو کپی کرد
 • بررسی یه نمونه واقعی تولید محتوا در ایران
 • روش هدف دار تولید محتوا چیه و چیجوری اونو بسازیم
 • چگونگی ایجاد یه روش هدف دار شخصی با در نظر گرفتن نوع کار و کاسبی
 • چگونگی پیدا کردن روش هدف دار تولیدمحتوای رقبا
 • بازاریابی محتوایی چیه و چیجوری اونو شروع کنیم
 • بازاریابی محتوا

 • چگونگی ایجاد محتوای تبلیغاتی مخفی
 • روشای ایجاد نیاز به خدمات و محصولاتمون با به کار گیری بازاریابی محتوایی
 • بررسی نمونه های موفق بازاریابی محتوایی در دنیا
 • رابطه بازاریابی محتوایی در سئو
 • چگونگی چیدن راه ورود بازدید کنندگان به سایت با روشای بازار یابی محتوایی
 • چیجوری یه فروشنده آنلاین استخدام کنیم
 • متدای هدف گذاری ، پیدا  کردن مخاطب و شروع بازاریابی محتوایی هدف دار
 • تولید محتوا در صفحه اصلی چیه و باید چیجوری باشه
 • تولید محتوا در صفحات داخلی سایت چقدر مهمه
 • شکلای جور واجور محتوا و تاثیر اونا در سئو
 • متدای تولید محتوای متنی جهت بهبود سئو و بازاریابی محتوایی
 • معرفی ابزارای لازم واسه تولید محتوای متنی با کیفیت
 • روشای تولید محتوای صوتی و تصویری براساس بازاریابی محتوایی
 • روشای تولید محتوای رایگان و بهبود سریع سئو
 • بررسی یه نمونه واقعی بازاریابی محتوایی در مدیروب
 • بررسی یه نمونه واقعی کلمات فوق سخت در مدیروب
 • بررسی روش هدف دار تولید محتوای مدیروب

 

جلسه ششم: بازاریابی محتوا و مباحث تخصصی تولید محتوا

 • کجا باید تولید محتوا کنیم
 • چیجوری بلاگ خود رو راه اندازی کنیم
 • بلاگ باید چیجوری راه اندازی شه
 • هدف از داشتن بلاگ چیه
 • چگونگی برنامه ریزی واسه داشتن یه بلاگ موفق
 • برنامه ریزی

 • چگونگی افزایش قطعی بازدید و افزایش با به کار گیری بلاگ چیجوریه
 • ترفندای تولید محتوای خاص در بلاگ
 • روش هدف دار تولید محتوای گسترده هوشمندانه
 • افزایش سیصد برابر ترافیک با تولید محتوای گسترده هوشمندانه
 • بررسی ۱۵ نمونه واقعی محتوای گسترده هوشمندانه
 • روش حرفه ای معرفی سرویسای جدید
 • چک لیست محتوای گسترده هوشمندانه در همه کسب و کارا
 • محتوای همیشه سبز چیه
 • چیجوری باید محتوای همیشه سبز داشته باشیم
 • یه محتوا رو چیجوری می تونیم همیشه سبز کنیم
 • روش هدف دار تولید محتوای همیشه سبز چیه
 • روشای تولید محتوای همیشه سبز
 • محتوای منبع چیه
 • چیجوری محتوای همیشه سبز تولید کنیم
 • چیجوری با محتوای همیشه سبز درآمد سایت رو بالا ببریم
 • محتوای سریالی چیه
 • چیجوری محتوای سریالی تولید کنیم
 • تولید محتوای سریالی چقدر در فروش سایت اثر گزاره
 • بررسی سه نمونه واقعی از محتوای سریالی
 • اهمیت عکس در تولید محتوا
 • چگونگی ایجاد رابطه بین عکس و محتوا
 • چیجوری تصاویر سایت رو اختصاصی کنیم
 • نکات مهمی درباره سئوی تصاویر سایت
 • به کار گیری ویدیوها در تولید محتوا
 • ویدیوها رو کجا آپلود کنیم و چیجوری در سایت به نمایش گذاشته شه
 • چیجوری ویدیو رو روی کلید واژه سئو کنیم
 • مراحل تولید محتوای حرفه ای در سایت چیه (چک لیست)
 • تاثیر انتخاب یه عنوان جذاب در سئوی یه محتوا
 • چگونگی خلاصه نویسی یه محتوا قبل از منتشر کردن
 • چگونگی لینک سازی داخلی در میان محتوای منتشر شده
 • چقدر باید از یه محتوا به محتوای دیگه لینک بدیم
 • محل درست قرار گرفتن کلمات کلیدی تو یه محتوا کجاس
 • یه محتوای استاندارد سئو باید چند کلمه باشه
 • حجم عکسای بهینه شده واسه یه محتوا باید چقدر باشه
 • چیجوری مطالعه یه مطلب رو قطعی کنیم
 • چگونگی لینک سازی در تولید محتوا
 • لینک سازی داخلی چیه
 • به چه دلیل باید لینک سازی داخلی داشته باشیم
 • چیجوری لینک سازی داخلی حرفه ای انجام بدیم
 • فرق لینکای داخلی و سایت واید لینکا
 • چگونگی پیکر بندی لینکای منوا ، فوتر و صفحات سایت جهت بهبود سئو
 • anchor text چیه و چقدر در لینک سازی داخلی مهمه
 • بهترین روش لینک سازی در مقالات چیجوریه
 • چگونگی لینک سازی در صفحه اصلی واسه بهبود سئو
 • از Keyword Stuffing استفاده کنیم یا خیر؟
 • محاسبه چگالی کلمات کلیدی در مقالات چیجوریه
 • بعد از منتشر کردن یه مقاله چه باید بکنیم

 

جلسه هفتم: ثبت در موتورای جستجو و آموزش کامل وبمستر تولز

 • آموزش ثبت سایت در گوگل
 • آموزش ثبت سایت در بینگ
 • چیجوری بفهمیم سایت ما در موتورای جستجو ثبت شده
 • WebMaster Tools چیه و به چه دلیل مهمه؟
 • آموزش ثبت سایت در وب مستر تولز گوگل
 • آشنایی با بخش داشبورد وب مستر تولز
 • آشنایی با قسمت Site Messages
 • آشنایی با معنی Search Analytics
 • آشنایی با معنی Crawl Error
 • آشنایی با قسمت Site Messages
 • آشنایی با معنی Search Analytics
 • آشنایی با معنی Crawl Error
 • معرفی و آشنایی با Title
 • معرفی و آشنایی با Snippet
 • معرفی و آشنایی با Sitelinks
 • معرفی و آشنایی با Search in Site
 • معرفی و آشنایی با URL
 • معرفی و آشنایی با Rich Snippet
 • آشنایی با Structured Data
 • آشنایی با Rich Cards
 • آشنایی با Data Highlighter
 • آشنایی با HTML Improvements
 • آشنایی با Accelerated Mobile Pages
 • آشنایی با Search Analytics
 • آشنایی با Links to Your Site
 • آشنایی با Internal Links
 • آشنایی با Manual Actions
 • آشنایی با International Targeting
 • آشنایی با Mobile Usability
 • آشنایی با Google Index
 • آشنایی با Index Status
 • آشنایی با Blocked Resources
 • آشنایی با Remove URLs
 • فرق Noindex با Remove URLs
 • آشنایی با Crawl Errors
 • آشنایی با Crawl Stats
 • آشنایی با Fetch as Google
 • آشنایی با robots.txt Tester
 • آشنایی با sitemaps
 • آشنایی با URL Parameters
 • آشنایی با Security Issues
 • آشنایی با Structured Data Testing Tool
 • آشنایی با Email Markup Tester
 • آشنایی با Structured Data Markup Helper
 • آشنایی با Data Highlighter
 • آشنایی با Site Settings
 • آشنایی با Change of Address
 • چگونگی اتصال به Google Analytics
 • آشنایی با Verification Details
 • آشنایی با Users and Property Owners
 • آشنایی با Associates
 • آشنایی با Rich Snippets
 • نمایش خلاصه محتوای صفحات در SERP
 • چگونگی افزایش چشم گیر اندازه کلیک در SERP
 • بهبود سئو با نمایش ریز دیتاها
 • آشنایی با Rich Cardsا
 • معرفی ۳ نمونه Rich Cards و Rich Snippets

 

جلسه هشتم: الگوریتمای گوگل

 • الگوریتمای گوگل
 • الگوریتم گوگل چیه؟
 • به چه دلیل الگوریتما بوجود اومدن؟
 • به چه دلیل الگوریتما بروز می شن؟
 • به چه دلیل الگوریتما اهمیت دارن؟
 • الگوریتمای بیشتری در راه س؟
 • الگوریتم پاندا
 • چک لیست بهبود سایت واسه الگوریتم پاندا
 • چه زمان پاندا به شما شک می کنه!
 • الگوریتم پنگوئن
 • الگوریتم پنگوئن دنبال چیه؟
 • بهینه سازی واسه الگوریتم پنگوئن
 • و ۱۰ الگوریتم دیگه گوگل هم همینطوری توضیح و بررسی می شه
 • آموزش بهینه سازی سایت واسه ۱۰ الگوریتم دیگه
 • بررسی یه نمونه واقعی تست یکی از الگوریتمای فوق العاده گوگل

 

جلسه نهم: لینک سازی خارجی

 • لینک سازی چیه؟
 • به چه دلیل لینک سازی مهمه؟
 • لینک سازی داخلی و خارجی
 • چیجوری به سایت مون لینک بدیم؟
 • هر لینکی ما رو بالا می بره؟
 • بدون لینک سازی هم میشه سئو شد؟
 • گوگل چیجوری می فهمه کی لینکا رو گذاشته؟
 • اگه لینکا پاک شن چه اتفاقی میفته؟
 • بک لینک چیه؟
 • بک لینک

 • بک لینک طبیعی چیه؟
 • خرید بک لینک خوب یا بد؟
 • بک لینک مضر از نظر گوگل چیه؟
 • منظور از لینک طبیعی چیه؟
 • به چه دلیل طبیعی بودن بهتره؟
 • بک لینک مصنوعی چیه؟
 • گوگل چیجوری فرق رو می فهمه؟
 • چه خطری در تولید لینک مصنوعیه؟
 • چیجوری لینک سازی خارجی رو شروع کنیم؟
 • روشای تولید لینک رایگان و طبیعی در سال ۲۰۱۸
 • چه کنیم  که سایتا به طور طبیعی به ما لینک بدن
 • چیجوری پیش بریم که گوگل شک نکنه
 • شکلای جور واجور لینک خارجی و چگونگی ایجاد اونا به صورت رایگان
 • چگونگی جلوگیری از پنالتی شدن در گوگل با به کار گیری ساختارای تخصصی در لینک سازی
 • چگونگی ایجاد شبکه اختصاصی لینک سازی با آخرین متدای سئو کلاه خاکستری ۲۰۱۸
 • چگونگی ایجاد بستر لینک سازی صد درصد طبیعی از نظر گوگل
 • آَشنایی با بک لینکای فوق العاده قوی و پاک نشدنی
 • چگونگی ایجاد لینک سازی واسه محتوای فارسی
 • چگونگی نوشتن محتوای لینک پذیر
 • چیجوری زنجیره تولید لینک خود رو بسازیم
 • چیجوری واسه لینک سازی خود برنامه ریزی کنیم
 • معرفی دو مدل لینک سازی عجیب و تخصصی در سال ۲۰۱۸
 • گوگل پنالتی چیه
 • به چه دلیل گوگل یه سایت رو پنالتی می کنه
 • چگونگی تشخیص پنالتی
 • چیجوری سایت رو از پنالتی خارج کنیم
 • معرفی بهترین ابزارای سئو در دنیا واسه لینک سازی
 • بررسی فعالیت و آمار دقیق رقبا به صورت لحظه ای
 • چگونگی بررسی لینک سازی و گزارش روزانه فعالیت رقبا
 • گزارش صد در صد دقیق وضعیت سایت خود در گوگل
 • مقایسه کامل سایت خود با رقبا از نظر سئو براساس تموم متریکای موجود
 • فعال سازی هشدارای روزانه واسه فعالیت رقبا
 • پیدا کردن مجموعه فعالیت رقبا در دوسال گذشته
 • چگونگی ساخت راه اختصاصی واسه لینک سازی بدون نیاز به رقابت با رقبا
 • جلو گیری از تکرار اشتباهات رقبا با جفت و جور گزارش از اشتباهات اونا

 

جلسه دهم: نکات تخصصی سئو

 • جستجو و سئو محلی گوگل
 • جستجوی محلی چیه؟
 • به چه دلیل گوگل زیرو رو کردن و گشتنا رو محلی می کنه؟
 • چیجوری سایت خود رو واسه جستجوی محلی آماده کنیم؟
 • جستجوی صوتی گوگل چیه
 • چیجوری سایت خودرا واسه جستجوی صوتی گوگل بهینه سازی کنیم؟
 • معرفی و آموزش کامل  ۴ وسیله آنلاین واسه بررسی وضعیت سایت خودمون
 • معرفی افزونه های گوگل کروم واسه سئو
 • ترفندای یو ایکس در سئو
 • چگونگی ساخت سایت منبع
 • سه روش ساخت سایت منبع
 • ارائه چک لیست انتشار یه مطلب در سایت (چک لیست مدیروب)
 • ارائه چک لیست ساخت شبکه تخصصی لینک سازی
 • روش سئو سایت روی کلمات فوق سخت مانند کلمه فروشگاه اینترنتی و کار و کاسبی اینترنتی

به چه دلیل سئو سایت بالاترین اهمیت در کار و کاسبی اینترنتی رو داره؟

 • برند شما رو همه می بینن
 • هر روز مشتریان جدید دارین
 • هزینه های بازاریابی شما به طور عجیب ای کاهش میابد
 • بدون معطلی تلفن شما زنگ می خوره و اعضای سایت شما زیاد می شه
 • همه رقبا می دونن که بهترین شمائید و رقابت با شما ساده نیس
 • فردی که در گوگل شما رو پیدا کنه هدف دار ترین مشتری شما میشه
 • وقتی در گوگل اول هستین در نگاه مشتریان هم اول هستین
 • احتمال به کار گیری سرویساتون واسه جستجو کنندگان گوگل بالای ۹۰٪ است

معرفی دوره کامل جادوی سئو در سال ۲۰۱۹

وقتی قراره واقعا در کار و کاسبی شما تغییرات جادویی اتفاق بیفته نیازه که بهترین سئو رو در میان رقبای خوب بدست بیارین و به صفحه اول راضی نباشین بلکه در ۳ نتیجه اول باشین!

در دوره کامل جادوی سئو شما فقط نیاز دارین که یه سایت داشته باشین! قدمای بعدی رو در این دوره خواهید آموخت. اگه هنوز سایت ندارین می تونین با جفت و جور دوره راه اندازی کار و کاسبی اینترنتی در کمتر از یه روز سایت خود رو راه اندازی کنین و به شرکت کنندگان دوره کامل جادوی سئو ملحق شید.

در دوره کامل جادوی سئو شما باید تبدیل به یه سئو کار ماهر شید و بتونین روی هر کلمه ای که دلتون می خواد به صفحه اول بیایید!

این دوره از مباحث اولیه که آشنایی با موتورهای جستجو و چگونگی کار اوناس شروع می شه و در ادامه به اصول اولیه سئو می پردازه. در جلسات بعدی به تنظیمات سئو سایت، تولید محتوا، نقش شبکه های اجتماعی در سئو و نکات کلیدی مهم در سایت واسه موتورهای جستجو می پردازه.

اما تقریبا از اواسط جلسه مباحث اصلی دوره شروع می شه که شک نداشته باشین هر فردی در این دوره رو حیرت زده می کنه چون این مباحث تجربیاتی هستن که در سئو فارسی با گوگل کسب شده و شاید در جای دیگری بشه اونا رو اینطور دقیق و شفاف در کنار هم پیدا کرد.

مبلغ سرمایه گذاری در این دوره منطقیه؟

سرمایه گذاری

اگه قرار باشه همین الان سئو سایت خود رو به شخص یا شرکتی برون سپاری کنین دست کم مبلغی که واسه سئو هر کلمه عادی به شما پیشنهاد می شه ۵۰۰ هزار تومن میشه و اگه یکی  از کلمات اصلی کار و کاسبی شما باشه دست کم ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومن واسه یه کلمه باید بپردازید و هیچ تضمینی در سئو قطعی اون کلمه اون به صورت کلاه سفید و بدون تقلب هم دارین.

حال اگه خودتون سئو بدونین می تونین با یه ساعت وقت گذاشتن در روز هر کلمه ای که بخواین رو بعد از مدت مشخصی به صفحه اول گوگل بیارین و اونو حفظ کنین.

شما با با شرکت در این دوره فقط مبلغی که قراره واسه سئو اولین کلمه خود پرداخت کنین رو روی خودتون سرمایه گذاری کردین!

شگفتیای سئو:

۴ ویدیوی زیر رو ببینین تا با بخش کوچیکی از شگفتیایی که سئو سایت می تونه واسه شما جفت و جور کنه خبردار شین!

این موارد فقط بخش بسیار ساده و کوچیکی از امتیازات بدست اومده از سئو و بهینه سازی سایته که در ادامه اومده، در محیط عمومی از بازگو کردن موارد بسیار عجیب تر با در نظر گرفتن افشا شدن روشای هدف دار و سیاستای کاری مون  دوری می کنیم اما در دوره حضوری شک نداشته باشین موارد جذاب تری رو مشاهده می کنین.

چیجوری ۲۰۰ سفر رایگان با اسنپ و تپ ۳۰ رفتم؟

چیجوری اینقدر مشتری جذب کردیم که ما انتخاب می کنیم با کدوم کار کنیم؟

چیجوری بدون بازاریابی ۱۵ هزار عضو بگیریم و بالای صد میلیون درآمد داشته باشیم؟

افزایش درآمد یه کار و کاسبی به بالای ۵۰ میلیون تومن ماهانه فقط با سئو:

به چه دلیل مهران منصوری فر فرد مناسبی واسه تدریس دوره س؟

در واقع هر زمان صحبت از سئو و اندازه تخصص یه فرد در اون باشه بعضی صحبت از سابقه و مباحث فنی می کنن و بعضی از دانشی که با شرکت در دوره های آموزشی به دست آوردن می گن.

اما در اصل تنها چیزی که می تونه یه فرد رو سئو کار ماهری نشون بده در اول لیست کلماتیه که تونسته تا به امروز به صفحه اول بیاره و در ادامه سابقه تجربی اون فرد!

من (مهران منصوری فر) از سال ۱۳۸۳ در وب فعال هستم و از یکسال بعد سئو واسه سایت خودمو شروع کردم، با توجه زمان طولانی (۱۲ سال) که در این بخش فعالیت کردم شک نداشته باشین تعداد خیلی از کلمات که به صفحه اوبل آورده ام رو به خاطر ندارم و یا دیگه اون سایتا فعال نیستن، البته من بیشتر وقت ام رو صرف سئو بروی سایتای خودم کردم.

اما در همین ۲ سال گذشته هم تعداد زیادی کلید واژه بوده که تونستم به صفحه اول گوگل بیارم و حالا دیگه به صورت مستقیم روی سئو کار نمی کنم و با آموزش اصول سئو به تیم خودم با نظارت به کار اونا کارای سئو رو به پایان می رسانیم.

من به دلیل تجربه ای ۱۲ ساله در این بخش و سالها فعالیت در Google Adwords به مدلای گوگل و رفتار اون در سئو فارسی به طور کامل مسلط هستم و حالا خود رو در جایگاهی می بینم که میتونم با انتقال علم خودم به هر فردی که دست کم یه سایت داره و با مباحث ابدایی وب آشنا هستش، اون فرد رو تبدیل به یه سئو کار ماهر در سطح خود کنم.

این روند رو قبلا واسه تیم خودم انجام داده ام و نتیجه موفق بوده و حالا میتونم واسه شمام اونو تو یه روند ۱۰ جلسه ای به انجام برسانم و شما بعد از این دوره شک نداشته باشین یه فرد حرفه ای در سئو به حساب خواهید اومد.

جهت مشاهده همه نظرات شرکت کنندگان دوره جادوی سئو روی عکس زیر کلیک کنین:

ما فقط در سایت مدیر وب در کلمات زیر صفحه اول هستیم:

 • کار و کاسبی اینترنتی
 • کار و کاسبی آنلاین
 • کار در اینترنت
 • کار اینترنتی
 • بازاریابی سایت
 • دوره بازاریابی اینترنتی
 • فروش انلاین
 • فروشگا”

Categories:متفرقه